Suche nach 'auge'


 • Auge (19)
 • Augen (12)
 • Augen reiben (1)
 • Augen schließen (1)
 • Augen öffnen (3)
 • Augenblick (22)
 • Augenfarbe (1)
 • Augenmerk (1)
 • Augenschmerz (1)
 • augenblicklich (1)
 • augeweckt (1)

Phraseologismen zum semantischen Bereich 'Auge'


d'A (ganz) rout hunn (1)

Typ: Kollokation

d'Ae fénkelen (1)

Typ: Kinegramm

d'Aen zou hunn (1)

Typ: Kollokation

d'Aen zoupëtzen (1)

Typ: Kinegramm

d'Aen zoupëtzen (1)

Typ: Kollokation, Kinegramm

d'Aen zoupëtzen (1)

Typ: Kollokation

dat Wäisst ronderëm (1)

Typ: Kollokation

een A eng Spléck opmaachen (1)

Typ: Kollokation, Kinegramm

en Himmelliichte blëtzt ëm engem seng Aen (1)

Typ: Idiom

engem an d'Ae falen (1)

Typ: Idiom

engem an d'Ae kucken (1)

Typ: Kollokation

engem d'Hand op d'Ae leeën (1)

Typ: Kinegramm

gutt Aen hunn (1)

Typ: Kollokation

kuck gutt (1)

Typ: Routineformel

sech d'Hänn virun d'Aen halen (1)

Typ: Kinegramm

sech de Blatz aus den Ae reiwen (1)

Typ: Kollokation

Tréinen an den Ae spieren (1)

Typ: Kollokation

Tréinen an den Aen hunn (1)

Typ: Kollokation

verkraschen Aen (1)

Typ: Kollokation

Bitte Phraseologismus auswählen.